Održana obuka "Primjena antikoruptivnih mehanizama u upravljanju nekretninama u vlasništvu osoba javnog prava u FBIH"

Online obuka, 26. i 27. avgust 2020. godine

Održana je treća u nizu obuka koje Agencija za državnu službu Federacije BiH realizuje u saradnji sa OSCE misijom u BiH za uposlenike jedinica lokalne samouprave i ostalih organa uprave koji su izrazili interes i istakli potrebu za edukacijom.

Obuka je organizirana s ciljem profesionalnog osposobljavanja, otklanjanja dilema u oblasti upravljanja nekretninama, te primjeni antikoruptivnih mehanizama sa posebnim osvrtom na regulaciju u BiH/FBiH i mehanizme koji stoje državnim službenicima na raspolaganju u antikoruptivnom djelovanju u ovoj oblasti.

Prvi dio obuke odnosio se na vrstu/pojavne oblike korupcije i antikorupcijske mehanizme koji stoje na raspolaganju državnim službenicima i namještenicima, u kojem je trenerica Mila Eminović tokom izlaganja i diskusije dodatno senzibilizirala polaznike o korupciji i mogućem prostoru za pojavu tzv.“koruptivnih žarišta“.

U drugom dijelu obuke govorilo se o manjkavosti postojećeg legislativnog okvira u Federaciji BIH, regulacije u pogledu obaveze uspostave registra, načina evidentiranja nekretnina i vođenja registra, izrade strateških dokumenata na nivou JLS o načinu upravljanja, a naročito u pogledu ispitivanja najprihvatljivije opcije sa aspekta prihodovanja i ostvarivanja drugih politika JLS, mogućnosti nastanka prostora za gubitak nekretnina, njihovu devastaciju i umanjenje vrijednosti, prostor da treća lica istaknu zahtjeve prema istim po različitim osnovama.

Polaznici su putem vježbi praktično osposobljavani kako bi naučeno primijenili u praksi i poboljšali stanje u ovoj oblasti u svojim JLS.

Tokom dvodnevnog rada bilo je dosta pitanja upućenih trenerici i odgovori na njih u pisanoj formi, biti će postavljeni na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba u dijelu „Ključni dokumenti“ –„Najčešće postavljena pitanja na edukacijama“.