Produženje roka za prijave i novi termin održavanja Short Intensive Academic Course SIAC na temu Transparentnost i zakonitost aktivnosti državnih službenika: Zakonski i ekonomski prikazi iskustava antikorupcijskog djelovanja u EU

26.10. – 6.11. 2020. godine

Odsjek za pravne studije Univerziteta u Napulju „PARTHENOPE " u saradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH, Agencijom za državnu službu RS i Pododjeljenjem za ljudske resurse Brčko Distrikta objavljuje javni poziv za prijavu državnih službenika i ostalih zainteresiranih na intenzivni akademski kurs SIAC na temu Transparentnost i zakonitost aktivnosti državnih službenika: Zakonski i ekonomski prikazi iskustava antikorupcijskog djelovanja u EU u periodu od 26.10. – 6.11. 2020 godine.

Više informacija o kursu i pristup prijavi dostupno putem sljedećeg  linka:  https://www.sippas.eu/call-siac-2020/

Prijave se dostavljaju do 28. septembra/rujna 2020. godine.