Završen ciklus od sedam obuka na temu Izrada strateških dokumenata u FBiH za kantonalne organe uprave

Online obuka, juli i septembar 2020. godine

Tokom mjeseca jula i septembra 2020. godine održano je sedam obuka za 314 polaznika (per day) iz devet kantona na temu “Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH”.

Za izvođenje obuka angažovano je osam trenera i devet moderatora. U cilju procjene naučenog na obukama, polaznicima obuke je pripremljen ulazno/izlazni test. Ukupan broj bodova na testovima je iznosio 20. Prema rezultatima vidljivo je unapređenje znanja polaznika na obukama. Prosječan broj bodova na ulaznom testu iznosio je 10,5, a na izlaznom 15,1. Prema povratnim informacijama od strane polaznika, putem evaluacijskih upitnika prosječna ocjena za sve obuke (na skali od 1 do 5) je 4,75.

Ovaj ciklius obuka održan je u okviru realizacije Sporazuma o saradnji između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

U nastavku izdvajamo nekoliko reakcija učesnika na online obukama:

“Osjećam potrebu da pohvalim trenerski par- jer kroz ova dva dana smo imali priliku da sistematično naučimo materiju. Također, želim da pohvalim pripremljeni materijal koji će biti korišten u narednom periodu”.

“Prvi put prisustvujem ovakvim obukama i pozitivno sam iznenađen implementacijom novih tehnologija (zoom aplikacije i sl.) u cilju edukacije, a posebno sa trenerima koji su pored velikog znanja koje posjeduju, otvoreni za sve vidove komunikacije, ljubazni i pristupačni tokom rada”.

“Meni je radionica bila jasna, konkretna, sa puno primjera, i sigurna sam da ćemo moći direktno po koracima iskoristiti ove materijale u narednom periodu”.

“Odlična izlaganja predavača, brze reakcije predstavnica Agencije za državnu službu FBiH, mogućnost postavljanja pitanja tokom obuke, mogućnost istovremenog praćenja prezentacije i izlaganja predavača. Odlično organizirano”.

“Kvalitetan materijal koji je korišten tokom obuke, dobar timski rad trenerskog para, organizacijski efektno izvedeno”.

“Jos jednom sve pohvale trenerima, i organizatorima na dobro organiziranom webinaru i pozdrav sudionicima”.

„Sugerišem ADS FBiH da nastavi sa ovakvim načinom obuke, bez obzira na normalizaciju stanja“.

“Hvala, bilo je zadovoljstvo učestvovati. Radujem se sutrašnjem danu i radu”.