Ukupno 126 zaposlenika iz JLS odslušalo dvodnevnu obuku " Primjena Zakona o matičnim knjigama

Sarajevo, 14. april - Agencija za državnu službu Federacije BIH (ADS FBiH), u okviru Projekta Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) - i uz podršku UNDP-a u BIH - organizirala je pet dvodnevnih obuka na temu "Primjena Zakona o matičnim knjigama".

Obuke su održane u Sarajevu 18. i 19. marta, Tuzli 20. i 21. marta, Vitezu 25. i 26. marta, Tomislavgradu 1. i 2. aprila i Bosanskom Petrovcu 8. i 9. aprila.

Na svih pet spomenutih obuka angažman je uzelo 126 zaposlenika sa općinske razine vlasti.

Cilj održavanja obuke je bio ojačati kapacitete uposlenika u jedinicama lokalne samouprave u praktičnoj primjeni Zakona o matičnim kjigama.

Predavači su bili eksterni treneri Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Objavljena fotografija je sa obuke održane u Tomislavgradu.