USPJEŠNO REALIZOVANA OBUKA „NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU“, INHOUSE OBUKA, OPĆINA HADŽIĆI

Hadžići, 22. septembar 2020. godine

Obuka na temu „Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju“ realizovana je 22. septembra 2020. godine za zaposlenike Općine Hadžići.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

  • Zakonska regulativa kancelarijskog i arhivskog poslovanja
  • Novine u odnosu na Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Odvojeno kancelarijsko i arhivsko poslovanje – nedoumice u praksi
  • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
  • Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata
  • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
  • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Kroz interakciju i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.