Okončana radionica "Izrada budžeta za projektne ideje"

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je dvije jednodnevne radionice na temu „Izrada budžeta za projektne ideje".

Radionice su održane u Sarajevu 3. aprila, te u Mostaru 17. aprila, a ukupno je 46 državnih službenika pohađalo spomenutu radionicu.

Svrha ove radionice je bila osposobiti državne službenike za izradu budžeta za razne projekte, a sadržaj obuke je bio sljedeći: Principi u izradi budžeta prijekata; budžetiranje; resursi potrebni za realizaciju aktivnosti; osnovni troškovi i prihvatljivost troškova; instrukcija za izradu budžeta za programe/projekte.

Ciljnu grupu su činili državni službenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji rade na pripremi projekata i državni službenici koji su uzeli učešće u dvodnevnoj radionici „Izrada logičke matrice" u organizaciji Agencije za državnu službu FBiH.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.