Okončana dvodnevna radionica "Vještine rukovođenja"

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu radionicu na temu „Vještine rukovođenja".


Radionica se održavala u Zenici a jučer je okončana. Prisustvovao joj je 21 državni službenik sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH
Svrha održavanja ove radionica je bila unaprijediti kapacitete rukovodećih državnih službenika u primjeni stilova rukovođenja/vođenja tima odnosno organizacije.
Predavači su bili eksterni i interni treneri ADS-a FBiH.