Realizovana inhouse obuka Motivacija na radnom mjestu

Tešanj, 25.12.2020. godine

Na zahtjev Općine Tešanj, 25. decembra 2020. godine realizovana je inhouse obuka na temu ''Motivacija na radnom mjestu'' za zaposlene u ovoj Općini. Svrha obuke bila je unapređenje kapaciteta zaposlenika primjenom postupaka motiviranja zaposlenika, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada a time i efikasnosti zaposlenih.

Na obuci je učestvovalo 12 polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.

Kroz interakciju sa trenericom i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja u vezi motivcijskih faktora i tehnika motivacije.

Na pitanje, šta danas u najvećoj mjeri utiče na radnu motivaciju i uspješnost na poslu? Kroz vježbe i diskusiju, zaključeno je slijedeće:

• Inteligencija (IQ)
• Stručnost (potrebna tehnička znanja)
• Emocionalna inteligencija (EI/EQ)

U saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH, u Općini Tešanj su realizovane tri inhouse obuka u ovoj godini. Saradnja ove Općine i Agencije za državnu službu Federacije BiH bit će nastavljena i u narednoj godini, a sve u svrhu efikasnijeg rada zaposlenih.