Grad Livno, održana in-house obuka Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i evaluaciji u FBiH

Grad Livno, 28. i 29. 01.2021. godine

Grad Livno je bio domaćin dvodnevne in-house obuke na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“.

Prisustvovalo joj je 27 polaznika, kao i gradonačelnik Darko Čondrić.

Obuka je realizovana u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Polaznici su tokom rada na interaktivan način razmijenili iskustva, analizirali primjere iz prakse i kroz vježbe u grupama upoznali se sa novim načinom trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, monitoringu i izvještavanju, u skladu sa pomenutom Uredbom.

Postavljen je veliki broj pitanja od kojih izdvajamo:

• Kako u Planu rada tijela uprave prikazujemo projekte koji su započeti u jednoj kalendarskoj godini a nisu završili?
• U slučaju kad je odgođena primjena Uredbe za još godinu dana, kako planirati za 2021.godinu?
• Da li je bolje raditi reviziju Strategije koja je na snazi od 2018-2023 ili odmah započeti proces izrade nove Strategije 2021-2027, s obzirom da najkasnije godinu dana ranije treba pokrenuti proces pripreme novog dokumenta Strategije, a postojeća ističe 2023.god?
• Kako u planove za implementaciju Strategije dodajemo nove projekte koji nisu predviđeni ranije Strategijom?

Program obuke je vodila eksterna trenerica Agencije Ivana Mišković.