Poziv za učešće u programu mentorstva za primjenu CAF modela upravljanja kvalitetom u organima državne službe

Sarajevo, 05.02.2021. godine

Obavještavamo Vas da Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine planira realizaciju mentorstva za primjenu CAF modela upravljanja kvalitetom za organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zajednički okvir procjene (CAF) je model za samoprocjenu u okviru modela potpunog upravljanja kvalitetom (TQM). CAF je besplatan alat za mjerenje učinkovitosti rada organizacije a svrha mu je da pruži pomoć organizacijama javnog sektora za unapređenje njihovog rada.

Proces implementacije CAF modela traje minimalno šest mjeseci i počinje potpisivanjem sporazuma o saradnji / inicijalnog projekta o uvođenju CAF modela između direktora Agencije i rukovodioca organa državne službe koji iskaže interes za uvođenje CAF-a

CAF osnovne informacije je rubrika na stranici Agencije na kojoj možete vidjeti dodatne  razloge za uvođenje ovog modela a za više informacija o načinu implementacije preporučujemo pregled online kursa CAF Zajednički okvir samoprocjene kojem možete pristupiti slijedeći uputstvo  Koraci_pristupa_LMS_platformi_za_obuke

 Način prijavljivanja:

Prijavu za učešće u programu mentorstva možete ispuniti putem sljedećeg linka CAF on-line prijava uz prethodnu saglasnost rukovoditelja organa.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 10. 02. 2021. godine.

 Ostale važe informacije:

Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1314/2016 od 16.6.2016. godine usvojena je informacija o početku uvođenja Zajedničkog okvira procjene (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH i data saglasnost da, u okviru ADA programa „Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana i Republike Moldavije (2015-2017)”, Agencija pripremi aktivnosti koje se odnose na sprovedbu Mape puta u oblasti uvođenja CAF-a, kao besplatnog i jednostavnog alata pomoći organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom.

Agencija za državnu službu Federacije BiH  prva je institucija na federalnom nivou koja je uvela CAF i nastavila dalje sa promocijom ove aktivnosti i pružanja stručne pomoći.

Grad Živinice i Grad Gračanica  u 2019. godini uspješno su implementirali CAF model i izradili Akcioni plan za 2020-2021. godinu.

Grad Bihać započeo proces implementacije u 2019. godini.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.