ODRŽAN PRVI INFORMATIVNI ONLINE SASTANAK NA TEMU REGISTAR ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BIH

Online, 18.02.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH u skladu sa Planom rada za 2021. godinu, organizovala je Prvi informativni online sastanak na temu „Registar zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH“.

Cilj sastanka bio je upoznavanje sa funkcionalnostima i modulima HRMIS aplikacije (Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine) te planiranje atkivnosti za ažuriranje Registra.

Ciljnu grupu činile su ovlaštene kontakt osobe za pristup Registru zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH.

Sastanku je prisustvovalo 100 ovlaštenih kontakt osoba za pristup Registru.

Agencija će u narednom periodu poduzimati aktivnosti pružanja stručne pomoći svim organima uprave u Federaciji BiH, s ciljem pune implementacije novog Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH (HRMIS aplikacija).