USPJEŠNO REALIZOVANA OBUKA "PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BIH“ ZA FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU

Sarajevo, 26.02.2021. godine

Obuka na temu „Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH“ realizovana je 26. februara 2021. godine za zaposlenike Federalnog zavoda za poljoprivredu.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

  • Novine u odnosu na Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
  • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja
  • Dostavljanje predmeta i akata u rad
  • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
  • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje predmeta

Kroz interakciju i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni  Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.