U saradnji sa OSCE BiH održana jednodnevna obuka na temu „Sukob interesa“

Zenica 22. maj 2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE-om, održala je jednodnevnu edukaciju na temu „Sukob interesa“ u Zenici 22. maja 2018. godine. Obuci je prisustvovalo šesnaest polaznika.

Svrha obuke bila unapređenje znanja državnih službenika u oblasti prepoznavanja, načina sprečavanja i sankcionisanja sukoba interesa u državnoj službi