Održana jednodnevna obuka na temu „Krizno komuniciranje“

Sarajevo 23. maj 2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Programa obuke za 2018. godinu, održala je jednodnevnu edukaciju na temu „Krizno Komuniciranje“ u Sarajevu 23. maja 2018. godine. Obuci je prisustvovao 21 polaznik.

Svrha obuke bila naučiti kako prepoznati potencijalnu kriznu situaciju, kako se ponašati i komunicirati za vrijeme krize, te kako zadržati dobru reputaciju institucije, koju krizne sitacije mogu ugroziti.