Održana obuka „Koučing" u okviru drugog ciklusa obuke za rukovodeće državne službenike

Sarajevo, 24. maja 2018. godine

U okviru drugog ciklusa obuke za rukovodeće državne službenike Agencija za državnu službu Federacije BiH je realizirala je obuka na temu ''Koučing'', 24. maja 2018. godine u Sarajevu.
Obuka je organizirana u cilju da se polaznici upoznaju sa osnovama koučinga, a kako bi ta znanja primenjivali na radnom mjestu ali i u svakodnevnom životu.


Obuku je pohađalo petnaest rukovodećih državnih službenika. Obuka je ispunila očekivanja polaznika obuke.