Održana jednodnevna obuka na temu „Procjena rizika od korupcije u propisima“

Tuzla, 31. maj 2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa OSCE-om BiH realizirala je obuku prema predviđenom Programu obuke za 2018. godinu, na temu „Procjena rizika od korupcije u propisima“  u Tuzli 31. maja 2018. godine.


Obuci je prisustvovalo sedamnaest polaznika. Svrha obuke bila je upoznati učesnike sa efikasnom procjenom koruptivnih rizika u propisima.