Realizirana dvodnevna radionica „ Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II " u Livnu

Livno, 04. i 05. juni 2018. godine

U Livnu je 04. i 05. juna, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH održana dvodnevna radionica na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ u okviru realizacije Programa obuke u oblasti Evropskih integracija. Prisustvovalo je dvadeset šest polaznika iz organa uprave Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona.


Svrha obuke je bila da se učesnici upoznaju sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i da im se ukaže na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.
Namijenjena je uposlenicima organa uprave koji rade na poslovima EU integracija, razvijaju i implementiraju projekte finansijski podržane od EU.
Realizirana je u 6 modula, uz interaktivno učešće polaznika.