Aktuelnosti / Vijesti

USPJEŠNO ZAVRŠENA ŠESTODNEVNA OBUKA MENADŽERI EU PROJEKATA

Online obuka; februar- juli 2020. godine

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG