Aktuelnosti / Vijesti

Uspješno realizovana In house obuka Vještine komunikacije-rad sa strankama

Mostar, 20. decembar 2019. godine 

U Mostaru u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova HNK dana 20.12.2019. godine,

Realizovana in house obuka Zakon o javnim nabavkama u BiH

Travnik, 18.12.2019. godine Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Travnik, realizovala je 18. decembra 2019. godine obuku na temu ''Zakon o javnim nabavkama u BiH''. ...

Održana In house obuka Kancelarijsko poslovanje i novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Tuzla, 12. decembar 2019. godine  Na zahtjev Grada Tuzla, 12. decembra 2019. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održala je in-house obuku na temu "Kancelarijsko ...

Održan sastanak sa kontakt osobama za obuku

Sarajevo, 11. i 12. decembar 2019. godine Tekst: Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala je sastanak sa kontakt osobama za obuku iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u S ...

Realizacijom obuka na teme Krizno komuniciranje i Upravljanje komunikacijom okončan ciklus obuka iz oblasti odnosa s javnošću

Sarajevo, 5. i 6. decembar 2019. godine Tokom 2019. godine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je organizovala više ...

Uspješno održana Osnovna obuka – pisanje EU projekata

Sarajevo, 4., 5. i 6. decembar 2019. godine U Sarajevu je od 4. do 6. decembra održana trodnevna obuka na temu „Osnovna obuka – pisanje EU projekata“, koju je Agencija za državnu službu FBiH ...

Održana In-house obuka Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH

Općina Travnik, 20. novembar 2019. godine U Općini Travnik je 20. 11. 2019. godine realizovana in-house obuka na temu „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH“, koju ...

Realizovana obuka Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta

Tuzla, 22. 11.2019. godine Agencija za državnu službu Federacije BiH a uz podršku UNDP-a u BiH, realizirala je obuku na temu „Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta” u T ...

U općini Ključ održana In-house obuka na temu: Trezorsko poslovanje u jedinicama lokalne samouprave

Ključ, 26. 11.2019. godine Općina Ključ je 26.11.2019. godine bila domaćin in-house obuke na temu “Trezorsko poslovanje u jedinicama lokalne samouprave”, čija je svrha bila da se polaznicima ...

Održana Osma godišnja konferencija Dobra obuka – bolja uprava

Vlašić, 21. novembar 2019. godine U četvrtak 21.11. 2019. godine na Vlašiću, održana je Osma godišnja konferencija „Dobra obuka -bolja uprava” u organizaciji Agencije za državnu službu F ...

Održana obuka Pravila i postupci za izradu propisa

Livno, 19. novembar 2019. godine Ovoj, uvijek zanimljivoj, obuci odazvali su se zaposlenici organa uprave koji učestvuju u postupku izrade propisa, kao i ostali koji su željeli obnoviti ili usavrš ...

Održana in-house obuka Upravljanje ljudskim resursima

Sanski Most, 18. novembar 2019. godine Općina Sanski Most je 18. 11. 2019. godine bila domaćin obuke na temu „Upravljanje ljudskim resursima“, koju je organizirala Agencija za državnu službu ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG