Aktuelnosti / Vijesti

Realizovana obuka na temu Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu za JLS

Bosanski Petrovac je 06. novembra 2019. godine bio domaćin obuke “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu”. Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiran ...

Završna radionica u okviru CAF mentorstva

Živinice, 28. oktobar 2019. godine 28. oktobra u Gradu Živinice održana završna radionica o prioritizaciji aktivnosti u okviru CAF – mentorstva, koje je realizirala Agencija za državnu službu ...

Održan sastanak u Gradu Visoko

Visoko 25.10.2019.godine U službenoj posjeti Gradu Visoko boravio je direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić koji je sa gradonačelnicom Amrom Babić razgovarao o realiziranim i plan ...

Održan sastanak u gradskoj upravi Tuzla

U četvrtak, 24. oktobra 2019. godine. u prostorijama gradske uprave Tuzla, gradonačelnik Jasmin Imamović sa saradnicima sastao se sa direktorom Agencije za državnu službu Refikom Begićem i njego ...

Primjena zakona u inspekcijskom nadzoru iz oblasti urbanizma i ekologije

Sarajevo, 17. 10. 2019. godine U Sarajevu je 17. 10. 2019. godine održana obuka na temu “Primjena zakona u inspekcijskom nadzoru iz oblasti urbanizma i ekologije“, sa svrhom da se uradi sveobuhv ...

Održana Regionalna konferencija Antikoruptivni mehanizmi u službeničkom sistemu u BiH i zemljama regije

Sarajevo, 16. oktobar 2019. godine

U Sarajevu je 16. oktobra 2019. godine održana Regionalna konferencija "Antikoruptivni mehanizmi u službeničkom sistemu u BiH i zemljama regije".

Okončana jednodnevna obuka „Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i jačanje transparentnosti budžetskog procesa“

Mostar, 16. oktobar 2019. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, realizovala je jednodnevni progr ...

Okončana jednodnevna obuka „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBIH“

Sarajevo, 15. oktobar 2019. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je 15.10.2019. godine u Sarajevu, realizovala obuku na temu „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanj ...

Realizovana jednodnevna obuka „Digitalna komunikacija“

Mostar, 15. oktobar 2019. godine U okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu obuka na temu „Digitalna komunikacija“ uspješno realizovana u Mostaru. Svrha obuke bila ...

Uspješno realizovan posljednji set obuka Trećeg ciklusa Programa obuke za rukovodeće državne službenike

Međugorje, 08. i 09.10.2019. godine Juče i danas u Međugorju je realizovan posljednji set obuka u Trećem ciklusu Programa obuke rukovodećih državnih službenika u organizaciji Agencije za drža ...

Održana informativna konferencija "Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH"

Sarajevo, 8. oktobar 2019. godine Primjena informacionih tehnologija u procesima zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima i razvoju službeničkog sistema, predstavljena je na informativnoj kon ...

Realizovana obuka "Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama"

Bosanski Petrovac, 26. septembra 2019. Godine U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave održana je obuka na temu: "Zaštita ličnih podataka vs Zakon o slobodi pristupa informacijama,pos ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG