Aktuelnosti / Vijesti

Uspješno realizovana obuka na temu "Interna komunikacija"

 Mostar, 24. septembar 2019. godine Jednodnevna obuka na temu „Interna komunikacija“ u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, uspješno realizovana u Mostaru. ...

U Zenici okončana obuka na temu: "Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja i unapređenja zaposlenih"

23. septembar 2019. godine U okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizovala je u Zenici jednodnevni pr ...

Realizirana obuka na temu "Upravljanje radnim učinkom"

Zenica, 19. septembar 2019. godine U Zenici je realizirana jednodnevna obuka na temu „Upravljanje radnim učinkom“ u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu. Svrh o ...

U Zenici okončana obuka na temu: "Donošenje odluka"

18. septembar 2019. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine nastavila je realizaciju obuka iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. U Zenici je organizovana jednodnevna o ...

Okončana obuka na temu: "Strateško upravljanje ljudskim resursima"

Zenica, 17. septembar 2019. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizovala je jednodnevni pr ...

Realizirana obuka na temu: "Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i transparentnosti budžetskog procesa"

Bihać, 18. septembar 2019. godine U Bihaću je Agencija za državnu službu FBiH realizirala jednodnevnu obuku na temu „Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i transpar ...

Realizovana obuka "Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama"

Kakanj, 10. septembra 2019. godine Obuku "Zaštita ličnih podataka vs Zakon o slobodi pristupa informacijama,poslova'' u općini Kakanj, realizovala je Agencija za držvnu službu Federacije u okvir ...

U okviru CAF projekta započela TAIEX misija revizije radnih mjesta

Živinice, 9.9.2019.g Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru CAF projekta i poduzetih aktivnosti u procesu implementacije CAF-a inicirala je nekoliko aktivnosti za Grad Zivinice. Danas ...

Održana jednodnevna obuka o upravljanu rizicima od klizišta za JLS

  Vitez, 18. juli 2019. godine U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave i u saradnji sa UNDP BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je realizirala jednodn ...

Realizovana dvodnevna obuka iz programa za rukovodeće državne službenike “Samoprocjena u razvoju karijere“i „Koučing kao instrument razvoja“

Vlašić, 20.i 21. juni 2019. godine Realizovana dvodnevna obuka iz programa za rukovodeće državne službenike "Samoprocjena u razvoju karijere"i „Koučing kao instrument razvoja". ...

Konferencija S.S.I.P.A.S. planirana da se realizira u BiH

Sarajevo, 21. juna 2019.godine Prvi zvanični korak ka realizaciji IPA projekta “SIPPA.S.” održava se Konferencija u Eu House u Sarajevu, 21. juna 2019. godine. Projekat se realizira u saradnji ...

Održana obuka ''Antikoruptivni mehanizmi u procesu zapošljavanja'' za grad Bihać i radionica CAF model-revidiranje upitnika za grad Živinice

Čardaci-Vitez, 13. i 14. juna 2019.g U saradnji sa misijom OSCE-a u BiH, 13. i 14. juna u Čardacima-Vitez, održana je radionica za polaznike iz Gradske uprave Bihać na temu ''Antikoruptivni mehan ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG