Aktuelnosti / Vijesti

Obuka ''Ocjenjivanje državnih službenika: Od postavljanja ciljeva do konačne ocjene'' održana u Mostaru i Tuzli

Mostar-Tuzla, 30. januar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Mostaru i Tuzli je održana jednodnevna radionicu na temu ''Ocjenjivanje državnih sl ...

Obuku “Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija“ odslušalo 54 državnih službenika

Sarajevo, 29. januar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) u Sarajevu je održana dvodnevna obuka na temu "Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade ...

Dvodnevna obuka za rukovodeće državne službenike

Sarajevo, 24. decembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) održana je dvodnevna obuka na temu „Uvođenje akreditiranih programa obuke za rukovodeće državne slu ...

Edukaciju u oblasti planiranja i izvještavanja odslušalo 108 državnih službenika

Sarajevo, 23. decembar - Početkom tekućega mjeseca okončana je edukacija u oblasti planiranja i izvještavanja. Edukacija je održana u Sarajevu, a koncipirana je bila tako što je održano pet dvo ...

U Mostaru održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave

Mostar, 4. decembar - U Mostaru je prekjučer održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), a prisustvovalo joj je blizu stotinu učesnika iz zemlje i inos ...

Održan sastanak s kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organa uprave

Sarajevo, 19. novembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je održan sastanak sa kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organ ...

Završena obuka na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku“

 U Mostaru i Sarajevu 27. i 28. februara održana je dvodnevna radionica na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku". Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu službu F ...

Obuka „Poslovna korespondencija“ održana na tri lokaliteta, a odslušalo ju je ukupno 81 državni službenik

Zenica - Mostar - Sarajevo, 3. mart - Jednodnevna obuka „Poslovna korespondencija" održana je tokom februara na tri lokaliteta: Zenica, Mostar i Sarajevo. Obuka je održana u organizaciji Agencije ...

“Primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka” odslušalo 28 državnih službenika

 Jednodnevni informativni seminar na temu „Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka" održana je u Sarajevu 4. marta. Seminar je održan u organizaciji Agencije za državnu službu Federacij ...

Obuka "Mogućnosti i obaveze rukovodnog osoblja u preveniranju i suzbijanju korupcije" održana u Sarajevu

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, organizirala je jednodnevni informativni seminar na temu "Mogućnosti i oba ...

Održan seminar „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe"

 U Sarajevu je prije dva dana održan jednodnevni informativni seminar na temu „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe", a odslušalo ga je 32 državna službenika i ...

U Mostaru i Zenici održane dvodnevne radionice iz oblasti usklađivanja propisa sa pravnim propisima Europske unije

Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu radionicu na temu ''Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa smjernicama za usklađivanje propisa sa pravnim propi ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG