Aktuelnosti / Vijesti

Održana obuka ''Primjena novog Zakona o javnim nabavkama'' u Bihaću, Zenici, Mostaru i Tuzli

Sarajevo, 5. februar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) održane su četiri jednodnevne obuke na temu ''Primjena novog Zakona o javnim nabavkama''.

Obuka ''Ocjenjivanje državnih službenika: Od postavljanja ciljeva do konačne ocjene'' održana u Mostaru i Tuzli

Mostar-Tuzla, 30. januar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Mostaru i Tuzli je održana jednodnevna radionicu na temu ''Ocjenjivanje državnih sl ...

Obuku “Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija“ odslušalo 54 državnih službenika

Sarajevo, 29. januar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) u Sarajevu je održana dvodnevna obuka na temu "Primjena Uredbe o planiranju i izvještavanju o radu Vlade ...

Dvodnevna obuka za rukovodeće državne službenike

Sarajevo, 24. decembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) održana je dvodnevna obuka na temu „Uvođenje akreditiranih programa obuke za rukovodeće državne slu ...

Edukaciju u oblasti planiranja i izvještavanja odslušalo 108 državnih službenika

Sarajevo, 23. decembar - Početkom tekućega mjeseca okončana je edukacija u oblasti planiranja i izvještavanja. Edukacija je održana u Sarajevu, a koncipirana je bila tako što je održano pet dvo ...

U Mostaru održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave

Mostar, 4. decembar - U Mostaru je prekjučer održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), a prisustvovalo joj je blizu stotinu učesnika iz zemlje i inos ...

Održan sastanak s kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organa uprave

Sarajevo, 19. novembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je održan sastanak sa kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organ ...

Završena obuka na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku“

 U Mostaru i Sarajevu 27. i 28. februara održana je dvodnevna radionica na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku". Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu službu F ...

Obuka „Poslovna korespondencija“ održana na tri lokaliteta, a odslušalo ju je ukupno 81 državni službenik

Zenica - Mostar - Sarajevo, 3. mart - Jednodnevna obuka „Poslovna korespondencija" održana je tokom februara na tri lokaliteta: Zenica, Mostar i Sarajevo. Obuka je održana u organizaciji Agencije ...

“Primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka” odslušalo 28 državnih službenika

 Jednodnevni informativni seminar na temu „Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka" održana je u Sarajevu 4. marta. Seminar je održan u organizaciji Agencije za državnu službu Federacij ...

Obuka "Mogućnosti i obaveze rukovodnog osoblja u preveniranju i suzbijanju korupcije" održana u Sarajevu

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, organizirala je jednodnevni informativni seminar na temu "Mogućnosti i oba ...

Održan seminar „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe"

 U Sarajevu je prije dva dana održan jednodnevni informativni seminar na temu „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe", a odslušalo ga je 32 državna službenika i ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG