Studenti sa postdiplomskog studija “Business Administration” posjetili Agenciju

u oblasti implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: 

- planiranje i realizacija konkursnih procedura;
- planiranje i realizacija obuke i usavršavanja,
- vođenje registra državnih službenika,
- upravljanje kvalitetom u državnoj službi,
- SiGMA principi u reformskom procesu državne službe.

Studenti su uzeli učešće u diskusiji sa ovrtom na “merit-based” zapošljavanje, zapošljavanje mladih, atraktivnost državne službe i konkurentnost u usporedbi sa zemljama Zapadnog Balkana.

Posjeta studenata realizira se u oviru aktivnosti razmjene studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Grazu.