Obuka na temu “Disciplinski postupak kao anti-koruptivni mehanizam” održana u Zenici

Pored članova Tima obuci su prisustvovali članovi disciplinskih komisija, medijatori i predstavnici ministarstava Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnici jedinica lokalne samouprave iz Grada Zenica i općine Travnik.

Tokom predavanja i diskusije sa učesnicima obuke, između ostalog, utvrđene su značajne manjkavosti aktuelnog pravnog okvira kojim se uređuje disciplinski postupak, zbog kojih je umanjuje i njegov značaj kao antikoruptivnog mehanizma.

Zbog navedenog zaključeno je sljedeće:
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku OSCE misije u BiH, u što kraćem roku treba inicirati i predložiti izmjene aktualnog pravnog okvira u ovoj oblasti.