Održan sastanak u općini Živinice sa radnom grupom za samoprocjenu modela za upravljanje kvalitetom-CAF

Tokom sastanka revidirani su Upitnici u procesu uvođenja CAF modela u ovoj općini.
Određeni su zadaci i rokovi za naredni korak u implementaciji CAF modela.