Realizovana dvodnevna obuka na temu ''Procjena uticaja propisa na korupciju-koruptivni rizici u propisima''


Obuci su prisustvovali zaposlenici kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji direktno učestvuju u procesu izrade zakonskih i podzakonskih akata.
Obuka je bila interaktivna, učešće je uzeo 21 polaznik.

Svrha obuke je bila da se zaposlenicima u organima uprave FBIH na sveobuhvatan način približe osnove i značaj mehanizma procjene i eliminisanja koruptivnih rizika u propisima kako bi se osigurao viši stepen jačanja institucionalnih kapaciteta u borbi protiv korupcije.

Biljana Vokić, konsultant govorila je o sljedećem:

 Pojam i modaliteti procjene uticaja propisa na korupciju
 Pravni okvir i nadležnost za procjenu
 Komparativna rješenja
 Značaj procjene uticaja propisa na korupciju


Drugog dana obuke polaznici su kroz praktične primjere i vježbe razvili vještine za identifikaciju i eliminisanje koruptivnih rizika.