MALEZIJA -Kurs "Managing Diversity in a Globalising World: Charting the Future Direction“

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu 22.septembra - 01. oktobra 2019.godine .

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u javnom sektoru, starosne dobi između 26 i 50 godina, i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Više informacija o kursu se može naći u PRILOG 1 (Strana 1, Strana 2) .

Prijavni obrazac može se naći na web stranici: http://mtcp.kln.gov.my .

Zainteresovani kandidati trebaju, najkasnije do 12.07.2019. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH ( Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostaviti:

- popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH),
- kopiju putne isprave BiH.