Konferencija S.S.I.P.A.S. planirana da se realizira u BiH


“SIPPA.S.” je skraćenica/akronim za “Politike stabilizacije i integracije za sistem javne uprave u BiH” i također ukazuje na opći cilj Projekta koji će podržati proces integracije Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji kroz edukaciju civilnog sektora, službenika za harmonizaciju lokalnog javnog sistema sa evropskim principima i politikama.

Postizanje ovog cilja je neophodno za Bosnu i Hercegovinu koja je - zajedno sa ostalim zemljama zapadnog Balkana - identificirana kao potencijalni kandidat za, članstvo u EU i zbog toga je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na, snagu u junu 2015. i podnijela zahtjev za članstvo u EU.

Na konferenciji se očekuje učešće visokih zvaničnika: Veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark, voditelj Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini; Nicola Minasi, Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini; Alberto De Vita, direktor projekta S.IPPA.S. te učešće predstavnika Agencija za državnu službu (državnog, entitetskih i BD).