U okviru CAF projekta započela TAIEX misija revizije radnih mjesta

Cilj ove misije jeste da se indentifikuju i otklone nedostaci u propisima koji uredjuju sistematizaciju radnih mjesta i predloži mjere za unapređenje stanja.

Uvodnu riječ je dao gosp. Refik Begić direktor Agencije, osvrćući se na poduzete aktivnosti u procesu razvoja državne službe, uz posebu naglašenost na uvođenje CAF modela za upravljanje kvalitetom. Uspostavljajući vezu između TAIEX projektne aktivnosti i CAF-a, g-dine Begić je ukazao da će se predmetna aktivnost dalje primjenjivati i u drugim organima uprave. Prisutnima se obratio i gradonačelnik , gosp. Samir Kamenjaković, uz isticanje značaja ove aktivnosti i izražene volje da se uvode pozitivne promjene u upravi, uz postizanje veće efikasnosti od čije koristi će imati i uposlenici i građani.

Voditeljica TAIEX misije, Tatjana Borovina predstavila je svrhu i istakla ciljeve i očekivanje rezultate projkta te dalje uputila sve prisutne na strukturu mapiranja poslovnih procesa i uspostavu veze sa unutrašnjom organizacijom Grada Živinice