Realizovana obuka "Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama"

Učestvovalo je petnaest polaznika.
Predavač na obuci bila je Irma Hadžiavdić, eksterna trenerica Agencije.
Svrha obuke je rješavanje nedoumica i unapređenje znanja u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama.
Obuka je realizirana kao interaktivna radionica, gdje su razriješene dileme zaposlenika koji rade u ovoj oblasti. Ispunjena su očekivanja polaznika, a što se vidi iz popunjenih evaluacijskih obrazaca:

Glavni sadržaj evaluacije

• Sadržaj obuke u cjelini: 4,85
• Tok programa obuke i struktura: 4,77
• Kompetentnost trenera: 4,85
• Vremenska organizacija: 4,92
• Samoprocjena znanja na početku obuke: 3,23
• Samoprocjena znanja na kraju obuke: 4,23

Da li su vaša očekivanja od ove obuke ostvarena?

DA, u potpunosti – 93%
Djelomično – 7%
Nisu ostvarena - 0%

Navedite što tokom obuke nije bilo u skladu sa vašim očekivanjima

- Nedostajao je samo dio u vezi dopuštenog/nedopuštenog prikupljanja ličnih podataka u svrhu provedbe konkursnih procedura
- Premašena očekivanja

Komentari, sugestije i prijedlozi za poboljšanje treninga

- Izuzetno dobra trenerica
- Predlažem kontinuiranu edukaciju u ovoj oblasti i angažman iste trenerice
- Prvi put smo dobili sve odgovore na naše dileme u ovoj oblasti
- Nastaviti sa radom uz praktične primjere
- Nastavite sa odabirom tema kod kojih imamo nedoumice i dileme
- Svaka čast na organizaciji, samo tako nastavite
- Trenerica je dala konkretne odgovore utemeljene na propisu i niti jedan put nije rekla da živimo u neuređenoj državi, očito je bila spremna za obuku