Okončana druga TAIEX misija u Gradu Živinice o mjerenju opterećenosti na radnom mjestu

U ovoj fazi sve službe u gradskoj upravi su izvršile analizu opterećenosti po radnim mjestima.
Nastavak aktivnosti, treća misija je planirana u oktobru 2019. godine tokom koje su planirane fokus grupe u obliku intervjua sa svim službama Grada Živinice.

TAIEX podrška realizira se u okviru implementacije CAF modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH.