Ljetni intenzivni kurs "Transparency and legality of the civil servant activities: legislative and economic outlines from the EU-anticorruption experiences", Sarajevo, 15-26. juli 2019. godine

U okviru IPA projekta „Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System“, Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini osigurala je, sredstva za stipendiranje dva intenzivna akademska kursa u 2019. i 2020. godini.

Cilj je podrška integracijskim procesima Bosne i Hercegovine u Europsku uniju putem edukacije državnih službenika za usklađivanje domaćeg političkog sistema za europskim načelima i politikama.

Implementira: Univerzitet „Parthenope“ u Napulju, Italija.

Projekt S.I.P.PA.S. predviđa provedbu dva kratka intenzivna akademska kursa pod nazivom „Transparency and legality of the civil servant activities: legislative and economic outlines from the EU-anticorruption experiences“ („Transparentnost i zakonitost aktivnosti državnih službenika: zakonodavni i ekonomski pregled iz iskustava EU-a u borbi protiv korupcije“).

Prvi intenzivni kurs

• Vremenski okvir: od 15-26. juli/srpanj 2019. godine
• Mjesto održavanja: u sali za obuku Direkcije za europske integracije, Đoke Mazalića 5, Sarajevo.


Drugi intenzivni kurs

• Vremenski okvir: ljeto 2020. godine
• Mjesto održavanja: u Banja Luci (termin i adresa realizacije će biti naknadno utvrđen i blagovremeno informisane institucije)

Ciljna grupa: do 20 državnih službenika svih upravnih nivoa (državni, entitetski, Distrikt Brčko), a učešće je besplatno.

Napomena: Ljetni intezivni kurs odvija se na engleskom jeziku

Rok za prijave: do 12. jula/srpnja 2019. godine.

Prijave na intenzivni kurs planiran u Sarajevu za državne službenike institucija Federacije Bosne i Hercegovine dostavljaju se preporučeno putem pošte adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, sa naznakom za ''Intenzivni ljetni kurs u Sarajevu'', Kulovića 7, 71000 Sarajevo.


Više informacija pogledajte u prilogu:

CALL SIAC final.pdf

Application form for SIAC.docx