Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i jačanje transparentnosti budžetskog procesa - Mostar, 16. oktobar 2019. godine
Mjesto održavanja događaja: Mostar

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti javnih finansija na temu "Metodologija izrade budžeta, model participativnog budžetiranja i jačanje transparentnosti budžetskog procesa", u Mostaru, 16.10. 2019. godine.

Svrha: Unapređenje znanja i vještina državnih službenika u postupcima kreiranja i pripreme budžeta s ciljem poboljšanja učinkovitosti budžetske potrošnje.

Ciljna grupa: Rukovodioci unutrašnjih organizacinih jedinica, pomoćnici ministara i načelnika za budžet, državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja, pripreme i izvršenja budžeta, te službenici za odnose s javnošću i komunikaciju/saradnju sa organizacijama civilnog društva.

Trener: Elvis Bebaković, eksterni trener Agencije

Sadržaj:

- Koraci u izradi budžeta izvedeni iz zakonskih i podzakonskih akata
- Nastavak razvoja programskog budžeta
- Participativno budžetiranje u JLS Federacije BiH
- Izrada Budžeta za građane
- Mjere za podizanje transparentnosti u procesu budžetiranja


Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse


Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.
NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za državne službenike.
Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 9.10.2019.godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, potvrdu o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.