Jednodnevna obuka Odnosi s medijima – Sarajevo, 25. 10. 2019. godine
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti odnosa s javnošću na temu „Odnosi s medijima“ u Sarajevu, 25.10.2019. godine.
Svrha: Upoznavanje polaznika sa glavnim mehanizmima odnosa sa medijima, odnosno glavnim karakteristikama medijskih intervjua, događaja i konferencija za štampu, te kako napisati i osmisliti djelotvorna pisana i video saopštenja za javnost

Ciljna grupa: Državni službenici sa prethodnim znanjem iz ove oblasti i iskustvom u komunikacijama odnosno odnosima sa javnošću, te rukovodioci, direktori, profesionalci u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, od kojih se očekuje da izrađuju, upravljaju ili evaluiraju strategije, kampanje ili aktivnosti interne komunikacije.

Trener: Marina Bakić i Admir Arnautović, eksterni trener Agencije

Sadržaj:

- Ključni principi u odnosima s medijima
- Funkcioniranje medijskog ciklusa- mediji i novinari (ključni faktori; što se smatra viješću za novinara; koje su potrebe novinara prilikom izrade i prodaje njegovih priča i paketa i sl.)
- Postupanje sa zahtjevima za intervju (protokoli za odobravanje; ovlaštena i najprikladnija osoba za davanje intervjua; koji su ciljevi organa, a koji novinara; različit pristup intervjuima uživo i snimljenim intervjuima; šta su pripremljeni odgovori; kako koristiti ABC)
- Važnost govor tijela
- Stilovi ispitivanja; specifičnosti i opasnosti intervjua za štampane medije; evaluiranje intervjua,
- Saopštenja za javnost; vještine pisanja i prilagođavanja pisanja vijesti online okruženju
- Press komferencije-najbolje prakse u pripremanju i upravljanju uspješnim pres konferencijama, od ideje do realizacije; uloga profesionalca za odnose sa javnošću u organizaciji

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse


Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.
NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za državne službenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 21.10.2019.godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.