logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Decembar 2018
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.

Fotografije sa VII konferencije


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Menadžeri EU projekata

Sarajevo, novembar i decembar 2017. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizuje šestodnevni program obuke na temu „Menadžeri EU projekata“ u Sarajevu.

Struktura programa: Modularna napredna obuka koja na praktičan i interaktivan način omogućava učesnicima da steknu znanja i vještine iz svih faza projektnog ciklusa. Trajanje modula je dvodnevno i predviđena su 3 modula za ovu temu prema vremenskoj dinamici kako slijedi:

Modul 1: Izrada logičke matrice;
Datum: 2. i 3. novembar 2017. godine

Modul 2: Pisanje prijedloga projekta (aplikaciona forma), izrada budžeta i plana aktivnosti
Datum: 20. i 21. novembar 2017. godine

Modul 3: Način procjene kvaliteta projekta (kapacitet podnositelja prijave, relevantnost ideje, metodologija, održivost projekta i budžet) - konkursna procedura i vrste ugovora, kako implementirati projekat finansiran od EU (javne nabavke po pravilima EU), kako pripremiti projektni zadatak (Terms of Reference, ToR) i monitoring projekta.
Datum: 14. i 15. decembar 2017. godine

Predavač: Elmida Sarić, trener Agencije

Svrha održavanja ove obuke je omogućiti učesnicima da steknu znanja i vještine iz svih faza projektnog ciklusa.

Cilj obuke:
Osnažiti kapacitete službenika koji rade na poslovima EU integracija za osmišljavanje projektnih ideja, ispunjavanje detaljnih projektnih prijava, uspješnu provedbu projekata, te stvaranje partnerske i informacijske mreže za uspješno upravljanje EU projektima.

Ciljnu grupu predstavljaju uposlenici organa uprave koji rade na poslovima planiranja i implementacije projekata, finansiranih od strane EU, i vođe timova u institucijama za planiranje i implementaciju EU projekata.

Metodologija: Uključuje interaktivnu prezentaciju, studiju slučaja, bujicu ideja, kviz, simulacija, rad na vlastitim idejama, itd.

Uvjeti pohađanja obuke: Za pohađanje ove obuke neophodno je da polaznici imaju osnovna znjanja o upravljanju projektima (na primjer završen PCM (project cycle management) i ABC o IPA II moduli

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika:
- Osposobljenost za analitičko razmišljanje i proaktivni pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU

Način prijavljivanja:

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 23.10.2017. godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 


 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas905
Ukupno posjetaUkupno posjeta1426690
Logirani korisnici 0
Gosti 46