Tenderi za obuke

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge

Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge: Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija

JRJN-79414000-9 Usluge savjetovanja na području upravljanja kadrovima

Broj nabavke: 167-7-2-38-3/15

Kontakt: Agencija za državnu službu Federacije BiH, kontakt 033/552-040 


Pregovarački postupak bez obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga održavanja sistema administracije web portala Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba
Tenderska dokumentacija dostupna je za sve zainteresirane kandidate i ista je objavljena ovdje.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 15.9.2017. 


Ex-ante obavještenje o javnoj nabavci usluga “Nabavka usluge nadogradnje i održavanje sistema administracije web portala Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba” - pregovarački postupak

Dokument možete preuzeti ovdje.

Objavljeno ponedjeljak 09.10.2017. godine.


Odluka broj 01-14-7-554-3/17 za usluge prevođenja, Kongresni servisni centar

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavljeno petak 20.10.2017. godine


Odluka broj 01-14-7-554-1/17 za usluge prevođenja, Profis d.o.o

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavljeno petak 20.10.2017. godine


 

Odluka broj 01-14-7-554-2/17 za hotelske usluge i smještaj “Bosnia hotel”

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavljeno petak 20.10.2017. godine


Odluka broj 01-14-7-555- 1/17 za ugostiteljske  usluge i smještaj “Bosnia hotel”

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavljeno petak 20.10.2017. godine


Odluka o dodjelu ugovora najpovoljnijem ponuđaču u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavljeno ponedjeljak 20.11.2017. godine