Održana obuka Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Mostaru i Tuzli

Svrha obuke bila je rješti nedoumice u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Ciljnu grupu činili su namještenici organa uprave u Federaciji BiH. Učešće je uzelo 67 polaznika. Realiziranom obukom ispunjena su očekivanja polaznika.