In house obuka „Primjena Zakona o upravnom postupku u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga“ realizovana u Ljubuškom

Tema ove obuke bila je ''Primjena Zakona o upravnom postupku u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga''.

Svrha organiziranja obuke je bila ojačati kapacitete uposlenih u općinama/gradovima i ministarstvu unutrašnjih poslova u primjeni Zakona o matičnim knjigama koji će doprinijeti prevazilaženju praktičnih problema i rješavanju nedoumica s kojima se susreću u praksi.

Obuku je pohađalo 35 polaznika.