Obuka „Zakon o stvarnim pravma za JLS" u Tuzli

Ciljnu grupu činili su zaposlenici iz organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima primjene Zakona o stvarnim pravima.
Obuku je pohađalo trideset polaznika. Obuka je ispunila očekivanja polaznika a što su polaznici naveli u evaluacijskim listovima.