Realizirana jednodnevna obuka „Osnove Zakona o upravnom postupku“ za namještenike u Bihaću

Realizirana je u tri modula, uz interaktivno učešće polaznika. Oko 90% polaznika se izjasnilo da je obuka u potpunosti ispunila njihova očekivanja.