Realizirana jednodnevna obuka „Digitalna komunikacija“ u Sarajevu

Učesnici obuke su bili zaposlenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u razvoju vizije i misije organa, te daju podršku u procesu razvoja strateških komunikacijskih kanala u cilju stvaranja ambijenta za transparentnije usluge građanima.

Realizirana je u tri modula, uz interaktivno učešće polaznika.