U saradnji sa OSCE BiH održana jednodnevna obuka na temu „Sukob interesa“

Svrha obuke bila unapređenje znanja državnih službenika u oblasti prepoznavanja, načina sprečavanja i sankcionisanja sukoba interesa u državnoj službi