Održana jednodnevna obuka na temu „Krizno komuniciranje“

Svrha obuke bila naučiti kako prepoznati potencijalnu kriznu situaciju, kako se ponašati i komunicirati za vrijeme krize, te kako zadržati dobru reputaciju institucije, koju krizne sitacije mogu ugroziti.