Održana jednodnevna obuka na temu „Procjena rizika od korupcije u propisima“


Obuci je prisustvovalo sedamnaest polaznika. Svrha obuke bila je upoznati učesnike sa efikasnom procjenom koruptivnih rizika u propisima.