Obavještenje o odgađanju obuke ''TAIEX instrument'', Mostar 7. juni 2018.g