Realizirana dvodnevna radionica „ Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II " u Livnu


Svrha obuke je bila da se učesnici upoznaju sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i da im se ukaže na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.
Namijenjena je uposlenicima organa uprave koji rade na poslovima EU integracija, razvijaju i implementiraju projekte finansijski podržane od EU.
Realizirana je u 6 modula, uz interaktivno učešće polaznika.