Održani radni sastanci u okviru provođenja analize potreba za obukom za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sastanci su održani u Travniku, Visokom, Gračanici i Bihaću, a istim su prisustvovale kontakt osobe za obuku iz 41 jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doprinos u radu dale su i dvije kontakt osobe iz kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona.

Svrha održavanja sastanaka je razmjena informacija o izvršenoj analizi potreba za obukom unutar jedinica lokalne samouprave te prioritizaciji tematskih oblasti za izradu Programa obuke za 2019. godinu.

Tok sastanka je bio raspoređen u pet faza:

1. Kratak osvrt na aktivnosti Agencije
2. Osvrt na ključnu ulogu kontakt osoba za obuku i upravljanje ljudskim resursima
3. Značaj analize potreba za obukom u cjelokupnom ciklusu realizacije obuke i usavršavanja
4. Analiza pristiglih upitnika koje su popunile jedinice lokalne samouprave
5. Definiranje i prioritizacija tema za obuke u 2019. godini

Sastanaci su bili veoma korisni i rezultirali su definisanjem prioritetnih tema obuke za narednu godinu, ali i konstruktivnim prijedlozima za unaprjeđenje kvalitete obuka u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.
Rezultati ove analize potreba za obukom služit će kao osnova za izradu Kataloga stručnog usavršavanja za jedinice loklane samouprave u 2019. godini.