Realizirana prva radionica mentorstva na temu ''CAF – Model za upravljanje kvalitetom''

U drugom djelu radionice o izradi plana komunikacije, CAF vremenskom okviru, ključnim stakeholderima, govorila je Samra Ljuca, šefica Odsjeka za obuku i usavršavanje u Agenciji za državnu službu Federacije BiH.
Sa imenovanom Radnom grupom ispred općine Gračanica praktično je urađeno nekoliko ulaznih akata za potrebe primjene CAF modela u ovoj općini. Određeni su zadaci i rokovi za naredni korak u implementaciji CAF modela.