Realizirana još jedna radionica na temu ''Finansijsko upravljanje i kontrola''Realizirana još jedna radionica na temu ''Finansijsko upravljanje i kontrola''

Svrha obuke je predstavljanje koncepta finansijskog upravljanja i kontrole, te uvođenje viših standarda kontrole i upravljanja javnim sredstvima i razvijanje jačanja sistema odgovornosti, veće zakonitosti i pravilnosti u trošenju budžetskih sredstava.
Obuku je pohađalo dvadeset devet polaznika u interaktivnoj, dinamičnoj i kreativnoj atmosferi. Polaznici obuke su izrazili izuzetno zadovoljstvo učešćem na obuci a što su naveli u evaluacijskim listovima.