Realizirana jednodnevna In house obuka na temu „Prevencija korupcije i integritet u državnoj službi“

Obuka je organizovana u cilju upoznavanja polaznika obuke sa osnovnim mehanizmima prevencije korupcije, o važnosti transparentnog rada, te metodologiji izrade Plana integriteta u općini Travnik.
Na osnovu povratnih informacija putem evaluacijskih upitnika, evidentno je ispunjenje očekivanja polaznika od ove obuke.